Σχέδιο Δημόσιας Διαβούλευσης και Γνωστοποίησης

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., η Trans-Balkan Pipeline B.V. εφαρμόζει το Σχέδιο Δημόσιας Διαβούλευσης και Γνωστοποίησης.

Το τοπικό κοινό και οι κύριοι φορείς που εμπλέκονται στο Έργο του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη (ΜΚΟ, τοπικοί περιβαλλοντικοί οργανισμοί, κ.ο.κ.) θα προσκληθούν για να καταθέσουν τα σχόλιά τους στις βασικές φάσεις του Έργου.

Οι φάσεις αυτές ορίζονται στην Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η Εταιρεία θα ζητήσει τις απόψεις και τα σχόλια του κοινού κατά:

Την επιλογή τοποθεσίας/τον προσδιορισμό όδευσης.

Τον ορισμό του αντικειμένου/των όρων αναφοράς
των περιβαλλοντικών μελετών.

Την διαδικασία της περιβαλλοντικής αξιολόγησης.

Για να δείτε το Σχέδιο Δημόσιας Διαβούλευσης & Γνωστοποίησης
για τη Βουλγαρία κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε το Σχέδιο Δημόσιας Διαβούλευσης & Γνωστοποίησης
για την Ελλάδα κάντε κλικ εδώ.