Επισκόπηση του Έργου

Το έργο του αγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη αποτελεί υλοποίηση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, σχετικά με την Συνεργασία για την Κατασκευή και Λειτουργία του Αγωγού Πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη.

Ο πρωτεύων στόχος του Έργου είναι να δημιουργήσει μια νέα, αξιόπιστη και περιβαλλοντικά ασφαλή δίοδο μεταφοράς πετρελαίου στην Ευρώπη, η οποία θα βοηθήσει τόσο στην αποσυμφόρηση του Βόσπορου και του στενού των Δαρδανελίων, όπου επικρατεί μεγάλη κίνηση, όσο και στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης.

Η υλοποίηση του Έργου θα δημιουργήσει μια νέα οδό μεταφοράς για την αποστολή αργού πετρελαίου που θα προέρχεται από την Ρωσία και την περιοχή της Κασπίας, μέσω δεξαμενοπλοίων, από τα ρώσικα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας στο λιμάνι του Μπουργκάς (Βουλγαρία) και από εκεί, μέσω του αγωγού στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης όπου θα φορτώνεται σε δεξαμενόπλοια και θα μεταφέρεται στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς αγορές.

Η Εταιρεία στοχεύει να κατασκευάσει ένα έργο που ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις των αρχών όσο και των ενδιαφερόμενων μερών. Με βάση τις Δημόσιες διαβουλεύσεις και τις διαβουλεύσεις με τις Αρχές στις δύο Χώρες, με γνώμονα την υφιστάμενη κατάσταση και στις δύο τοποθεσίες και τους περιβαλλοντικούς όρους και καταστάσεις, το έργο προβλέπει δύο εναλλακτικές εκφόρτωσης για τη Βουλγαρία και την Ελλάδα: ένα συμβατικό πλωτήρα (jetty) στον κόλπο του Μπουργκάς, ο οποίος θα βρίσκεται κοντά στον υφιστάμενο πετρελαϊκό τερματικό σταθμό και σύγχρονες εγκαταστάσεις πλωτήρα μονού σημείου πρόσδεσης (SPM) στην Ελλάδα.

Το κατά προσέγγιση συνολικό μήκος του αγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη είναι περίπου 300 χιλιόμετρα. Η εκτιμώμενη δυναμικότητα μεταφοράς κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας του αγωγού είναι περίπου 35 MMTA, με πιθανή περαιτέρω αύξηση στα 50 MMTA.

Κύριος του έργου είναι η διεθνής εταιρεία Trans-Balkan Pipeline B.V., με έδρα το Άμστερνταμ (της Ολλανδίας), η οποία ιδρύθηκε αποκλειστικά για την κατασκευή και λειτουργία του συστήματος του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη.

Κάντε κλικ στην εικόνα για να δείτε τον Χάρτη Έργου: