Δεδομένα & Αριθμοί

 
Δείκτες του Έργου
Φάσεις του έργου
Φάση Ι
Φάση ΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ
I
Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη ΣΥΝΟΛΟ
 
 
 
1
Όγκος εξαγωγής αργού πετρελαίου, σε εκ. τόνους το χρόνο
35
50
50
2
Εκτιμώμενο μήκος του αγωγού D ~ 42'
250-300
0
250-300
3
Αριθμός ενδιάμεσων σταθμών άντλησης, τεμ.
0
1
1
4
Πλωτήρες φόρτωσης και εκφόρτωσης (SPM), τεμ.
2
0
2
5
Αριθμός θέσεων πρόσδεσης δεξαμενοπλοίων στο λιμενοβραχίονα
2
1
3
6
Εκτιμώμενο μήκος της γραμμής εκφόρτωσης D ~ 48', χλμ.
25
0
25
7
Χωρητικότητα δεξαμενών, σε χιλ. κυβικά μέτρα (χιλ. m3)
1380
460
1840
8
Παραλαβή από δεξαμενόπλοια, φορτίο, σε χιλιάδες τόνους
80 - 300
II
Μπουργκάς (Βουλγαρία):
 
 
 
1
Αριθμός θέσεων πρόσδεσης δεξαμενοπλοίων στο λιμενοβραχίονα
2
1
3
2
Σταθμός ενίσχυσης (booster), τεμ.
1
0
1
3
Χωρητικότητα δεξαμενών, σε χιλ. κυβικά μέτρα (χιλ. m3)
480
160
640
4
Παραλαβή από δεξαμενόπλοια, φορτίο, σε χιλιάδες τόνους
80 - 150
III
Αλεξανδρούπολη (Ελλάδα):
 
 
 
1
Πλωτήρες φόρτωσης (SPM), τεμ.
2
0
2
2
Εκτιμώμενο μήκος γραμμής εκφόρτωσης D ~ 48', χλμ.
25
0
25
3
Χωρητικότητα δεξαμενών, σε χιλ. κυβικά μέτρα (χιλ. m3)
900
300
1200
4
Παραλαβή από δεξαμενόπλοια, φορτίο, σε χιλιάδες τόνους
80 - 300