Ειδήσεις & Δελτία Τύπου

Κατάσταση της διαδικασίας Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

—24 Nov 2011

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η Trans-Balkan Pipeline B.V. (TBP) έχει λάβει θετική γνωμοδότηση για την ποιότητα της ΜΚΠΕ για το έργο του αγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη, το οποίο επιτρέπει στην Εταιρεία να προχωρήσει στο στάδιο των δημόσιων διαβουλεύσεων και στις δύο Χώρες. Ως σήμερα δεν έχει ληφθεί απόφαση σχετικά με το πότε θα διεξαχθούν οι δημόσιες διαβουλεύσεις.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Βουλγαρίας, η Μελέτη Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το τμήμα του αγωγού στη Βουλγαρία είναι διαθέσιμη  στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων της Βουλγαρίας (στη Βουλγαρική γλώσσα).
 
Όταν ληφθεί η απόφαση σχετικά με την έναρξη των δημόσιων διαβουλεύσεων, η Εταιρεία θα εκδόσει επίσημη ανακοίνωση και θα δράσει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Βουλγαρίας και της Ελλάδας. Ακολουθώντας τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές, η Εταιρεία θα αναρτήσει τις πλήρεις ΜΚΠΕ και για την Βουλγαρία και την Ελλάδα στην ιστοσελίδα της ΤΒΡ (στην Βουλγαρική, Ελληνική και Αγγλική γλώσσα) και θα επικαιροποιήσει το Σχέδιο Δημόσιας Διαβούλευσης και Γνωστοποίησης και για τις δύο Χώρες, το οποίο θα εξηγεί το πρόγραμμα για τις γνωστοποιήσεις και τις δημόσιες διαβουλεύσεις.