Ειδήσεις & Δελτία Τύπου

Θετική αξιολόγηση της ΜΚΠΕ στη Βουλγαρία

—08 Nov 2011

Η ΤΒΡ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι στις 3 Νοεμβρίου έλαβε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων θετική αξιολόγηση της Μελέτης Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΚΠΕ) για το Βουλγαρικό τμήμα του έργου του αγωγού Μπουρκάς – Αλεξανδρούπολη, μετά από διεξοδικό έλεγχο από το Υπουργείο. Κατά τη διάρκεια της περιόδου ελέγχου, η ΤΒΡ παρείχε συμπληρωματικές πληροφορίες για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων και πιο συγκεκριμένα σχετικά με τις εγκαταστάσεις εκφόρτωσης πετρελαίου στο Μπουργκάς. Με δεδομένο ότι έχει ήδη προηγηθεί η αντίστοιχη αποδοχή για την πληρότητα της Ελληνικής ΜΚΠΕ από το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), τα επόμενα βήματα για την ΤΒΡ θα είναι η δημοσιοποίηση της ΜΚΠΕ και στις δύο χώρες Βουλγαρία και Ελλάδα, την οποία θα ακολουθήσει δημόσια διαβουλεύση και στις δύο χώρες. Αυτό θα περιλαμβάνει διευκόλυνση της διαδικασίας δημοσιοποίησης και διαβούλευσης και σε διασυνοριακό πλαίσιο σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ και της βέλτιστης διεθνούς πρακτικής. Η ΤΒΡ θα εφαρμόσει τις οδηγίες που έλαβε στις 4 Νοεμβρίου σε μια συνάντηση συντονισμού μεταξύ όλων των μερών, η οποία έλαβε χώρα στη Σόφια, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων και συμμετείχαν επίσης το Ελληνικό ΥΠΕΚΑ και εκπροσώποι της ΕΕ.