Ειδήσεις & Δελτία Τύπου

Η Μελέτη Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υποβλήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων της Βουλγαρίας

—03 Oct 2011

Μόσχα, 30 Σεπτεμβρίου 2011
Η  εταιρεία Trans-Balkan Pipeline B.V. υπέβαλε την αναθεωρημένη και συμπληρωμένη ΜΚΠΕ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων της Βουλγαρίας στις 30 Σεπτεμβρίου 2011, εντός της προθεσμίας που είχε θέσει το Υπουργείο.
Με σκοπό να γίνει ένας προέλεγχος της μελέτης, η Εταιρεία μαζί με τους περιβαλλοντικούς και τεχνικούς Συμβούλους της έστειλε ένα σχέδιο της αναθεωρημένης μελέτης στις αρμόδιες δημόσιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες για έναν προκαταρκτικό έλεγχο πριν την υποβολή. Ο Φορέας Διαχείρισης Ναυτιλίας (Executive Agency Maritime Administration) εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις τροποποιήσεις που έγιναν στη μελέτη. Ο Οργανισμός της Μαύρης Θάλασσας (Black Sea Basin Directorate) έστειλε επίσης επίσημη επιστολή στην Εταιρεία με σχόλια τα οποία εξετάστηκαν δεόντως πριν την υποβολή της μελέτης.
Η Εταιρεία θα διευκολύνει τον εποικοδομητικό έλεγχο της μελέτης από τις αρμόδιες Βουλγαρικές αρχές και θα είναι διαθέσιμη να απαντήσει σε όποια ερώτηση προκύψει κατά την περίοδο του ελέγχου.
Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία στη Βουλγαρία τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναμένονται μέσα σε ένα μήνα μετά την υποβολή.