Ειδήσεις & Δελτία Τύπου

ΚΟΙΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ TRANS‐BALKAN PIPELINE B.V. (TBP)

—14 Jul 2011

Βουδαπέστη, 12 Ιουλίου 2011

Κοινή γενική συνέλευση των Μετόχων και του Εποπτικού Συμβουλίου της Trans‐Balkan Pipeline B.V. (ТВР) διενεργήθηκε στη Βουδαπέστη στις 12 Ιουλίου 2011.
Ο Vladislav Emelyanov, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΒΡ ενημέρωσε τους Μετόχους και το Εποπτικό Συμβούλιο  για την κατάσταση του έργου και τα οικονομικά της Εταιρείας. 
Όλοι οι Μέτοχοι τη Εταιρείας αποφάσισαν να συνεχιστεί το έργο και να αναθεωρηθεί η Μελέτη Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΚΠΕ) σύμφωνα με τα σχόλια του Βουλγαρικού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων και να προχωρήσουν στην επεξεργασία των παρατηρήσεων που έγιναν στην υποβληθείσα ΜΚΠΕ.