Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αναφέρονται στον ιστότοπό μας παρέχονται με καλή πίστη και έχουν ελεγχθεί από την Trans-Balkan Pipeline B.V. ή από τρίτους. Ωστόσο, η Trans-Balkan Pipeline B.V. δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιροποίηση του περιεχομένου.

Οποιεσδήποτε δηλώσεις για το μέλλον που περιλαμβάνουν προβλέψεις , υπό τη μορφή κειμένου, γραφημάτων ή σχημάτων, εκφράζουν τις τρέχουσες προσδοκίες της διοίκησης της Trans-Balkan Pipeline B.V. για τις μελλοντικές εξελίξεις. Όπως ισχύει για κάθε πρόβλεψη, είναι δεδομένο ότι αυτές υπόκεινται σε αβεβαιότητα και σε αλλαγές περιστάσεων, και η Trans-Balkan Pipeline B.V. δεν είναι υποχρεωμένη να επικαιροποιεί ούτε να τροποποιεί τις περί του μέλλοντος δηλώσεις της εξαιτίας τέτοιων αλλαγών, νέων πληροφοριών, μελλοντικών γεγονότων ή άλλων παραγόντων.

Όταν εγγραφείτε για να λαμβάνετε πληροφορίες από τον ιστότοπο, θα σας ζητηθεί να υποβάλλετε προσωπικά στοιχεία. Χρησιμοποιούμε ‘’cookies’’ και άλλα τεχνολογικά μέσα για να καταγράφουμε την αλληλεπίδρασή σας με τους ιστότοπους και τις υπηρεσίες μας προκειμένου να προσφέρουμε εξατομικευμένες πληροφορίες.

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε, να σας πληροφορούμε για τις δραστηριότητες της Trans-Balkan Pipeline B.V. και των συνδεόμενων εταιριών της και να σας αποστέλλουμε σχετικές πληροφορίες. Δεν πωλούμε ούτε ενοικιάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Με σκοπό τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των υπηρεσιών εγγραφής που προσφέρουμε, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να χορηγηθούν μόνο στις συνδεόμενες εταιρείες μας.

Ιστότοπος

Το περιεχόμενο και η σχεδίαση του ιστότοπου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Οι σελίδες και το περιεχόμενό του μπορούν να αντιγραφούν μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεση της Trans-Balkan Pipeline B.V., εκτός εάν η φύση της αντιγραφής αυτής δεν απαιτεί συγκατάθεση σύμφωνα με τις σχετικές νομικές διατάξεις.