Μέτοχοι

Με βάση τη Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας Σχετικά με τη Συνεργασία για την Κατασκευή και τη Λειτουργία του αγωγού πετρελαίου «Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη» έγινε η εξής κατανομή του μετοχικού κεφαλαίου της Trans-Balkan Pipeline B.V. μεταξύ των συμμετεχόντων:

51,0% Ρωσική  συμμετοχή:
Κοινοπραξία Αγωγού “Burgas-Alexandroupolis” Ltd.

24,5% Βουλγαρική συμμετοχή:
Ανώνυμη εταιρία “Project Company Oil Pipeline Burgas-Alexandroupolis – BG” AD

24,5% Ελληνική συμμετοχή:
Κοινοπραξία «ΕΛΠΕ-ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» (23,5%), Ελληνική Δημοκρατία (1%)

Ο μοναδικός συμμετέχων από τη Ρωσία (η Κοινοπραξία Αγωγού “Burgas-Alexandroupolis” Ltd.) ιδρύθηκε από κοινού από τρεις εταιρίες: την “АК “Transneft” (33,34%), την “NK “Rosneft” (33,33%) και την “Gazrpom Neft” (33,33%).
Ο μοναδικός μέτοχος της Βουλγαρικής συμμετοχής (Joint stock company “Project Company Oil Pipeline Burgas-Alexandroupolis – BG” AD) είναι το Υπουργείο Οικονομικών της Βουλγαρικής Δημοκρατίας.
Ο συμμετέχων από την Ελλάδα (Κοινοπραξία «ΕΛΠΕ-ΘΡΑΚΗ» Α.Ε.) ιδρύθηκε από κοινού από τις εταιρείες «Ελληνικά Πετρέλαια» (25%) και «Θράκη» (75%).