Αποστολή & Αξίες

Αποστολή

H Trans-Balkan Pipeline B.V. είναι μια διεθνής εταιρία κατασκευής έργων που ιδρύθηκε στο Άμστερνταμ στις 6 Φεβρουαρίου 2008 για την υλοποίηση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας Σχετικά με τη Συνεργασία για την Κατασκευή και τη Λειτουργία του Aγωγού Πετρελαίου «Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη».

Αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε μια αξιόπιστη και περιβαλλοντικά ασφαλή δίοδο μεταφοράς πετρελαίου για την Ευρώπη, η οποία αφενός θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων όπου επικρατεί μεγάλη κίνηση και αφετέρου θα αυξήσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Αξίες

Κατά την επιδίωξη του στόχου της, που είναι η ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης, η Trans-Balkan Pipeline B.V. ακολουθεί πιστά τις εξής βασικές αξίες και αρχές:

Ειλικρίνεια και Διαφάνεια

Η Εταιρεία δεσμεύεται να συνεργάζεται με τις κεντρικές και τοπικές κρατικές αρχές, με μη κυβερνητικές οργανώσεις, με τα ΜΜΕ, με το κοινό, καθώς και με οποιουσδήποτε άλλους εμπλεκομένους.

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες του κοινού και είμαστε πάντοτε έτοιμοι για έναν ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο.

Μέσω δελτίων τύπου, ενημερωτικών δελτίων και του παρόντος ιστότοπου, παρέχουμε τις πλέον ενημερωμένες πληροφορίες.

Πολιτική Ουδετερότητα

Η Trans-Balkan Pipeline B.V. είναι ένας αμιγώς επιχειρηματικός οργανισμός. Μια από τις βασικές αρχές της Εταιρείας είναι η πολιτική ουδετερότητα, καθώς και η αποχή της από οποιεσδήποτε πολιτικές δραστηριότητες.

Περιβαλλοντική Ασφάλεια

Ο αντικειμενικός σκοπός της Trans-Balkan Pipeline B.V. είναι να διασφαλίσει ότι ο αγωγός θα είναι ο ασφαλέστερος που κατασκευάστηκε ποτέ. Η ασφάλεια μπορεί να εγγυηθεί χάρις στον προηγμένο τεχνικό σχεδιασμό, στην υψηλή ποιότητα υλικών, καθώς και στην εμπλοκή αναγνωρισμένων εμπειρογνωμόνων και αναδόχων.

Η Εταιρεία εκτελεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα και κανονισμούς.

Ο αγωγός θα επιφέρει περιορισμένες προσωρινές επιπτώσεις κατά την κατασκευή του και σχεδόν καμία αισθητή επίπτωση κατά τη λειτουργία του.

Σε μια προσπάθεια περιορισμού των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η Trans-Balkan Pipeline B.V. διεξάγει ενδελεχείς περιβαλλοντικές μελέτες με τις οποίες απασχολούνται εξέχοντες ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και αντίστοιχα ιδρύματα, που έχουν επιλεγεί μέσω διεθνών διαγωνισμών.