Διοίκηση

Εποπτικό Συμβούλιο

Mikhail Barkov
Maksim Grishanin
Vitaly Kisenko
Ivan Matlashov
Nikolay Seregin
Sergey Andronov
Oleg Bytsutenko
Veselina Hadzhieva
Anzhel Dimitrov
Ivan Ivanov
Θεόδωρος Βάρδας
Aikaterini Imellou
Πέτρος Καλατζής

 
Διοικητικό Συμβούλιο
 
Vladislav Emelyanov
Alexey Muratov
Jos Kallen
Petko Dimitrov
Γεώργιος Αλεξόπουλος

 
Διευθυντικά στελέχη & Διευθυντές Παραρτημάτων
 
Vladislav Emelyanov
Διευθύνων Σύμβουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Lyubomir Lalev
Διευθυντής του Παραρτήματος  της Βουλγαρίας
Χρήστος Δήμας
Διευθυντής του Παραρτήματος  της Ελλάδας
Victoria Litorina
Επικεφαλής του Γραφείου Αντιπροσωπείας στη Ρωσία
Alexey Muratov
Διευθυντής Νομικού Τμήματος