Ιστορικό της Εταιρείας

1993-1994
Η ιδέα του έργου του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης
 
2000
Τριμερής Επιτροπή Εργασίας για το Έργο: Βουλγαρίας-Ελλάδας-Ρωσίας
 
2000-2002
Ολοκληρώνεται η πρώτη μελέτη από την
ILF Consulting Engineers
 
2005
Η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Ρωσία υπογράφουν Μνημόνιο Συνεργασίας
 
2006
Η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Ρωσία υπογράφουν την Τριμερή Διακήρυξη Συνεργασίας
 
15.03.2007
Υπογράφεται η Διακρατική Συμφωνία: Βουλγαρίας-Ελλάδας-Ρωσίας
 
18.01.2008
Υπογραφή των Ιδρυτικών Εγγράφων της Εταιρίας
 
06.02.2008
Ίδρυση της Trans-Balkan Pipeline B.V.
(η Ολλανδία)