Εταίροι & Ανάδοχοι

Σχεδιασμός, Κατασκευή & Περιβάλλον

Η Trans-Balkan Pipeline B.V. δεσμεύεται ότι θα ενεργεί με τρόπο που θα συμβάλλει στη διατήρηση του περιβάλλοντος. Η εμπλοκή διακεκριμένων ανεξάρτητων εταιρειών στο Έργο εγγυάται ότι ο αγωγός θα κατασκευαστεί με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο και σε αρμονία με τα υψηλότερα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα και κανονισμούς.

ILF Consulting Engineers (ILF)
Τεχνικός Σύμβουλος

Environmental Resources Management (ERM)
Περιβαλλοντικός Σύμβουλος

Cambridge Energy Research Associates (CERA)
Μάρκετινγκ

Giprotruboprovod
Τεχνικός Αξιολογητής

Himremontstroy
Τεχνικός Αξιολογητής (Βουλγαρία)

Ασπροφος
Τεχνικός Αξιολογητής (Ελλάδα)

 

Νομικοί & Οικονομικοί Εταίροι

Διεθνείς εταιρείες αξιοποιούν την αποκλειστική εξειδίκευσή τους προκειμένου να εγγυηθούν την αξιοπιστία του Έργου και την τήρηση των υψηλότερων ποιοτικών προτύπων.

Allen & Overy LLP
Νομικός Σύμβουλος σε Διεθνές Επίπεδο

Spasov & Bratanov Lawyers Partnership
Νομικός Σύμβουλος (Βουλγαρία)

Δικηγορικό Γραφείο Καρατζάς και Συνεργάτες
Νομικός Σύμβουλος (Ελλάδα)

Société Générale
Οικονομικός Σύμβουλος

Deloitte
Φορολογικός Σύμβουλος

KPMG
Οικονομικός Ελεγκτής

Fortis
Εταιρεία Διαχείρισης

 

Δημόσιες Σχέσεις & Στρατηγικές Επικοινωνίες

Τα ακόλουθα πρακτορεία δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας είναι περιφερειακοί εταίροι της Trans-Balkan Pipeline B.V.

Drummer PR & Consulting Agency
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων (Βουλγαρία)

CIVITAS Ketchum
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων (Ελλάδα)