Στοιχεία Επικοινωνίας

Κεντρικά Γραφεία

Prins Bernhardplein 200
1097JB Amsterdam
The Netherlands
Phone +31 612 335 298
Fax +31 842 281 205

Παράρτημα Βουλγαρίας

7 Positano Str.
fl. 1, office 1
1000 Sofia, Bulgaria
Phone +359 885 713 199
E-mail: burgas AT tbpipeline.com

Παράρτημα Ελλάδας

Λ. Κηφισίας 119
151 24 Μαρούσι
Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 614 9740
Φαξ: +30 210 614 9749
E-mail: alpolis AT tbpipeline.com

Γραφείο Αντιπροσωπείας στη Ρωσία

20/1 Marksistskaya Str.
109147 Moscow
Russian Federation
Phone +7 495 705 9888
Fax +7 495 775 6329
E-mail: info AT tbpipeline.com